Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
3Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
11Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ROLANSINI VIỆT NAM (Tên nước ngoài: ROLANSINI VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0107925230, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 47 ngõ 10 tổ dân phố 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐỨC TIẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH RONG BIỂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201629807

CÔNG TY TNHH RONG BIỂN NHẬT BẢN

Mã số thuế: 0401915036

CÔNG TY TNHH RONG BIỂN BÀ MAI

Mã số thuế: 0402099782

CÔNG TY TNHH RONDRO

Mã số thuế: 0107756159

CÔNG TY TNHH RONAL

Mã số thuế: 0314203635

CÔNG TY TNHH RONALD JACK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314353581

CÔNG TY TNHH RON XINH TECH

Mã số thuế: 0315746909

CÔNG TY TNHH RON USA INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316411091

CÔNG TY TNHH RON KÍNH NGỌC LINH

Mã số thuế: 0314621720

CÔNG TY TNHH RON INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315719630

CÔNG TY TNHH RON ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0315549594

CÔNG TY TNHH RON ELECTRONICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109014360

CÔNG TY TNHH RON CAFÉ

Mã số thuế: 0316302335

CÔNG TY TNHH ROM

Mã số thuế: 0107913690

CÔNG TY TNHH ROMY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702727828

CÔNG TY TNHH ROMON VINA

Mã số thuế: 0201802148

CÔNG TY TNHH ROMON VINA

Mã số thuế: 0201785598

CÔNG TY TNHH ROMO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801408079

CÔNG TY TNHH ROMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106909959

CÔNG TY TNHH ROME THỜI ĐẠI

Mã số thuế: 0107012671

CÔNG TY TNHH ROMARO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316280787

CÔNG TY TNHH ROMARIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315486249

CÔNG TY TNHH ROMAN

Mã số thuế: 2700888151

CÔNG TY TNHH ROMANTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901043834

CÔNG TY TNHH ROMANTIC SAIL

Mã số thuế: 5701757301

CÔNG TY TNHH ROMANCE

Mã số thuế: 5702060224

CÔNG TY TNHH ROMANCE LAND

Mã số thuế: 5701849658

CÔNG TY TNHH ROMANBLE

Mã số thuế: 0316200693

CÔNG TY TNHH ROMAN - CƠ SỞ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 2700888151-002

CÔNG TY TNHH ROMAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105915607

CÔNG TY TNHH ROMAD TRỊNH

Mã số thuế: 0313873210

CÔNG TY TNHH ROMA FLOWERS

Mã số thuế: 0311869498

CÔNG TY TNHH ROM VIỆT

Mã số thuế: 0106670269

CÔNG TY TNHH ROLY

Mã số thuế: 4201715189

CÔNG TY TNHH ROLROYCE

Mã số thuế: 0312619042

CÔNG TY TNHH ROLLY KING

Mã số thuế: 0107370123

CÔNG TY TNHH ROLLO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108038288

CÔNG TY TNHH ROLLING ACTION

Mã số thuế: 0313220701

CÔNG TY TNHH ROLL WATCH

Mã số thuế: 0314460199

CÔNG TY TNHH ROLL THANH TÀI

Mã số thuế: 0310446281

CÔNG TY TNHH ROLEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310992668

CÔNG TY TNHH ROLEX GOLD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901015788

CÔNG TY TNHH ROLAX

Mã số thuế: 6001508728

Tìm thông tin Doanh nghiệp