Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TMS, Mã số thuế: 0107811138-002, được thành lập ngày 11/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 7, Cao ốc Văn phòng, Số 19 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đoàn Thế Dũng, Số điện thoại: 0904200179, Địa chỉ: Tầng 7, Cao ốc Văn phòng, Số 19 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp