Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng3250
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
7Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
8Cổng thông tin63120
9Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
10Quảng cáo73100
11Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
12Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
13Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
14Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
15Dịch vụ đóng gói82920
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
17Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
18Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN V-PHARM (Tên nước ngoài: V-PHARM JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107788249, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 9, ngách 376/56, đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ HUY MẠNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VADI

Mã số thuế: 0313814656

CÔNG TY CỔ PHẦN VADAFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314980790

CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108903952

CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107631488

CÔNG TY CỔ PHẦN VACOSTAR

Mã số thuế: 6200090668

CÔNG TY CỔ PHẦN VACATRA

Mã số thuế: 0106901491

CÔNG TY CỔ PHẦN VACAT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106144474

CÔNG TY CỔ PHẦN VAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106599915

CÔNG TY CỔ PHẦN VABIS - EPCO

Mã số thuế: 0315583891

CÔNG TY CỔ PHẦN VAB TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5901153748

CÔNG TY CỔ PHẦN VAAI

Mã số thuế: 0316308552

CÔNG TY CỔ PHẦN VAAIMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313340371

CÔNG TY CỔ PHẦN VA INVESTMENT

Mã số thuế: 0109511637

CÔNG TY CỔ PHẦN V6

Mã số thuế: 0316402530

CÔNG TY CỔ PHẦN V68 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109472353

CÔNG TY CỔ PHẦN V4D

Mã số thuế: 5100445763

CÔNG TY CỔ PHẦN V4DESIGN

Mã số thuế: 0315246688

CÔNG TY CỔ PHẦN V2K GROUP

Mã số thuế: 0109231647

CÔNG TY CỔ PHẦN V2H

Mã số thuế: 0109079537

CÔNG TY CỔ PHẦN V.RIGEL

Mã số thuế: 0107305685

CÔNG TY CỔ PHẦN V.R.A.C

Mã số thuế: 1001205996

CÔNG TY CỔ PHẦN V.M.G.N

Mã số thuế: 0401967757

CÔNG TY CỔ PHẦN V.K.N

Mã số thuế: 0315462209

CÔNG TY CỔ PHẦN V.I.P ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603639472

CÔNG TY CỔ PHẦN V.I.P TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901119602

CÔNG TY CỔ PHẦN V.GES

Mã số thuế: 0108866468

CÔNG TY CỔ PHẦN V.BEV

Mã số thuế: 0314026633

CÔNG TY CỔ PHẦN V.B.P.O

Mã số thuế: 0401356807

CÔNG TY CỔ PHẦN V.B.P.O- CHI NHÁNH HUẾ

Mã số thuế: 0401356807-002

CÔNG TY CỔ PHẦN V.A.S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105267346

CÔNG TY CỔ PHẦN V.A.L.K

Mã số thuế: 0108786702

CÔNG TY CỔ PHẦN V. CLEAN WATER

Mã số thuế: 0314082701

CÔNG TY CỔ PHẦN V-TRAC

Mã số thuế: 0104505189

CÔNG TY CỔ PHẦN V-TMM

Mã số thuế: 0108693159

CÔNG TY CỔ PHẦN V-THÀNH PHỐ 21

Mã số thuế: 0104758380

CÔNG TY CỔ PHẦN V-TEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107485124

CÔNG TY CỔ PHẦN V-TEKCOM

Mã số thuế: 0107732743

CÔNG TY CỔ PHẦN V-SUNCIVIL

Mã số thuế: 0108649826

CÔNG TY CỔ PHẦN V-RICH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109024707

CÔNG TY CỔ PHẦN V-PROUD

Mã số thuế: 0109141591

CÔNG TY CỔ PHẦN V-PROUD

Mã số thuế: 0106883884

CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104739236

CÔNG TY CỔ PHẦN V-PHARM

Mã số thuế: 0108032688

Tìm thông tin Doanh nghiệp