Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BAUCON (Tên nước ngoài: BAUCON COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0107787397, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 8, tòa nhà Hoàng Ngọc, lô C2C, khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HANS-MARTIN LEITNER ĐỖ DUY LONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BAYMAX

Mã số thuế: 0311968749

CÔNG TY TNHH BAYLINK

Mã số thuế: 4201842483

CÔNG TY TNHH BAYLIKE

Mã số thuế: 0314089922

CÔNG TY TNHH BAYER ADDITIVES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314204847

CÔNG TY TNHH BAYBAYBAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108631025

CÔNG TY TNHH BAYARD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313226358

CÔNG TY TNHH BAY XANH

Mã số thuế: 0313831080

CÔNG TY TNHH BAY WATER

Mã số thuế: 0312995777

CÔNG TY TNHH BAY WATER

Mã số thuế: 0312137063

CÔNG TY TNHH BAY WATCH

Mã số thuế: 4201609102

CÔNG TY TNHH BAY TỐT

Mã số thuế: 3603475591

CÔNG TY TNHH BAY TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312499539

CÔNG TY TNHH BAY SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312628907

CÔNG TY TNHH BAY STUDIO

Mã số thuế: 0316364860

CÔNG TY TNHH BAY SIÊU RẺ

Mã số thuế: 0314782799

CÔNG TY TNHH BAY SEVEN

Mã số thuế: 3400971019

CÔNG TY TNHH BAY NT

Mã số thuế: 4201559684

CÔNG TY TNHH BAY NGAY

Mã số thuế: 0109213133

CÔNG TY TNHH BAY KHẮP

Mã số thuế: 0313027955

CÔNG TY TNHH BAY KAO

Mã số thuế: 3603654216

CÔNG TY TNHH BAY INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109449629

CÔNG TY TNHH BAY INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109185510

CÔNG TY TNHH BAY EXPRESS

Mã số thuế: 0313102754

CÔNG TY TNHH BAY DỄ

Mã số thuế: 0107919519

CÔNG TY TNHH BAY CHÂU Á

Mã số thuế: 0109191810

CÔNG TY TNHH BAY CAO

Mã số thuế: 0311108207

CÔNG TY TNHH BAY CAO VÚT

Mã số thuế: 0401858395

CÔNG TY TNHH BAY BỔNG SÁNG TẠO

Mã số thuế: 0312219037

CÔNG TY TNHH BAXU

Mã số thuế: 0313845693

CÔNG TY TNHH BAXEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702809132

CÔNG TY TNHH BAWOO MEAT

Mã số thuế: 0312351758

CÔNG TY TNHH BAVYKO

Mã số thuế: 2301033468

CÔNG TY TNHH BAVIO

Mã số thuế: 2400645373

CÔNG TY TNHH BAVINA

Mã số thuế: 0312617013

CÔNG TY TNHH BAVINA - CHI NHÁNH 3

Mã số thuế: 0312617013-003

CÔNG TY TNHH BAVINA - CHI NHÁNH 2

Mã số thuế: 0312617013-002

CÔNG TY TNHH BAVELACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108898332

CÔNG TY TNHH BAVARINAM

Mã số thuế: 0316856799

CÔNG TY TNHH BAV TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0107322585

CÔNG TY TNHH BAUTEX VINA

Mã số thuế: 3702227737

CÔNG TY TNHH BAUING GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314355282

CÔNG TY TNHH BAUER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311300119

Tìm thông tin Doanh nghiệp