Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOREM - AIEI VIỆT NAM (Tên nước ngoài: ECOREM - AIEI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107787365, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 12, tòa nhà Tây, Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ VÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN EDEX

Mã số thuế: 0104404832

CÔNG TY CỔ PHẦN EDESING CENTROFARMS

Mã số thuế: 0314119101

CÔNG TY CỔ PHẦN EDEN

Mã số thuế: 0103000287

CÔNG TY CỔ PHẦN EDENKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108706104

CÔNG TY CỔ PHẦN EDENKI BẮC NINH

Mã số thuế: 2301092720

CÔNG TY CỔ PHẦN EDEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106116798

CÔNG TY CỔ PHẦN EDEN SPRINGS

Mã số thuế: 0315588995

CÔNG TY CỔ PHẦN EDEN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201466373

CÔNG TY CỔ PHẦN EDEEC

Mã số thuế: 0108800361

CÔNG TY CỔ PHẦN EDDY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107836100

CÔNG TY CỔ PHẦN EDCZONE

Mã số thuế: 0106875756

CÔNG TY CỔ PHẦN EDCOM

Mã số thuế: 0106072357

CÔNG TY CỔ PHẦN EDANA

Mã số thuế: 0314581108

CÔNG TY CỔ PHẦN EDACO

Mã số thuế: 0107734571

CÔNG TY CỔ PHẦN EDABA

Mã số thuế: 5400506978

CÔNG TY CỔ PHẦN ED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106670420

CÔNG TY CỔ PHẦN ED FOODS

Mã số thuế: 0108953223

CÔNG TY CỔ PHẦN ECVINA HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106269201

CÔNG TY CỔ PHẦN ECTUS LAB

Mã số thuế: 0315597809

CÔNG TY CỔ PHẦN ECT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108326462

CÔNG TY CỔ PHẦN ECT BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3401211691

CÔNG TY CỔ PHẦN ECS HẠ LONG

Mã số thuế: 5701973140

CÔNG TY CỔ PHẦN ECREATION

Mã số thuế: 0313937182

CÔNG TY CỔ PHẦN ECP

Mã số thuế: 2802848197

CÔNG TY CỔ PHẦN ECPC

Mã số thuế: 0315378821

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOZONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109550033

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOXIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108010490

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWORLD

Mã số thuế: 0315525071

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWORLD LAND

Mã số thuế: 0315623216

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWORLD (NTNN)

Mã số thuế: 0316085218

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOVTECH

Mã số thuế: 0315363180

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOVINA

Mã số thuế: 0801355420

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOVIEW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106044198

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOVID VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109199009

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTILES VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400492676

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108586580

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECH

Mã số thuế: 2802853479

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECH MARINE

Mã số thuế: 0201925774

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901026532

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECH FARM

Mã số thuế: 3200722657

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN

Mã số thuế: 0105882648

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOROS

Mã số thuế: 0107667861

CÔNG TY CỔ PHẦN ECORIO RESORT

Mã số thuế: 0401684910

Tìm thông tin Doanh nghiệp