Ngành nghề kinh doanh

1Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
2Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ96330
3Chuẩn bị mặt bằng43120
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
7Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc59200
8Lập trình máy vi tính62010
9Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
10Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
11Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
12Cổng thông tin63120
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
14Quảng cáo73100
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
16Hoạt động nhiếp ảnh74200
17Cho thuê xe có động cơ7710
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
19Giáo dục nghề nghiệp8532
20Giáo dục thể thao và giải trí85510
21Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
22Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
23Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
24Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
25Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
26Đại lý du lịch79110
27Điều hành tua du lịch79120
28Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN RICH NEWS (Tên nước ngoài: RICH NEWS JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107787319, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 62 B2, khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ NGỌC CHÂU LONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN RMS

Mã số thuế: 3002080207

CÔNG TY CỔ PHẦN RM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106720696

CÔNG TY CỔ PHẦN RLAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314405896

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVIERA

Mã số thuế: 0311107210

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVER

Mã số thuế: 0315313408

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVERSUN

Mã số thuế: 3801252526

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVERSIDE RESIDENCE

Mã số thuế: 0314107674

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVER VIEW CITY

Mã số thuế: 0316636803

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVER LE

Mã số thuế: 0315321744

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVER KIẾN GIANG

Mã số thuế: 0107472686

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVER ISLAND

Mã số thuế: 0315288790

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVER DELTA

Mã số thuế: 0315759601

CÔNG TY CỔ PHẦN RIVA GROUP

Mã số thuế: 0402089858

CÔNG TY CỔ PHẦN RITAKI

Mã số thuế: 0316751027

CÔNG TY CỔ PHẦN RISA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107406154

CÔNG TY CỔ PHẦN RIS INTERNATIONAL

Mã số thuế: 5400518356

CÔNG TY CỔ PHẦN RIOTECH

Mã số thuế: 0313823139

CÔNG TY CỔ PHẦN RIOLEO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700907365

CÔNG TY CỔ PHẦN RIO BOOK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108578678

CÔNG TY CỔ PHẦN RINGO

Mã số thuế: 0107500647

CÔNG TY CỔ PHẦN RINDO

Mã số thuế: 0108849014

CÔNG TY CỔ PHẦN RINAM

Mã số thuế: 0316599076

CÔNG TY CỔ PHẦN RIMON CƠ ĐIỆN

Mã số thuế: 0108546820

CÔNG TY CỔ PHẦN RIME

Mã số thuế: 0313537297

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT

Mã số thuế: 0105837740

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEI ROBOTICS

Mã số thuế: 0109015332

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKA

Mã số thuế: 0311246172

CÔNG TY CỔ PHẦN RIITECH GROUP

Mã số thuế: 0108783821

CÔNG TY CỔ PHẦN RIFAMY

Mã số thuế: 0402046974

CÔNG TY CỔ PHẦN RIE

Mã số thuế: 0316244612

CÔNG TY CỔ PHẦN RIDA

Mã số thuế: 2500593009

CÔNG TY CỔ PHẦN RIDACO

Mã số thuế: 0401377797

CÔNG TY CỔ PHẦN RID CORP

Mã số thuế: 0315586589

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY HOUSE

Mã số thuế: 0316022352

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHSMILE

Mã số thuế: 0402100798

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHMOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108943585

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHMEDIA

Mã số thuế: 0310608888

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO

Mã số thuế: 0401864504

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO

Mã số thuế: 0401540524

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHFARM

Mã số thuế: 0108725481

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHAQUA

Mã số thuế: 0108965797

CÔNG TY CỔ PHẦN RICH TREND

Mã số thuế: 0315937678

CÔNG TY CỔ PHẦN RICH POWER

Mã số thuế: 0314549954

CÔNG TY CỔ PHẦN RICH OCEAN

Mã số thuế: 0313996861

Tìm thông tin Doanh nghiệp