Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo73100
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
3Hoạt động tư vấn quản lý70200
4Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
6Giáo dục nghề nghiệp8532
7Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
9Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
10Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG COVA (Tên nước ngoài: COVA MEDIA JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107786428, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 5, ngõ 133 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ PHƯỢNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp