Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
2Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRƯỜNG HỒNG (Tên nước ngoài: TRUONG HONG INTERNATIONAL CO.,LTD), Mã số thuế: 0107786072, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu D, đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN HUY HOÀNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÙNG LÂM

Mã số thuế: 0900987290

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÙNG HÀ

Mã số thuế: 0900837552

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÔN LÂM

Mã số thuế: 0105225515

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂY LÂM

Mã số thuế: 1101955329

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN ÂU

Mã số thuế: 0312700952

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0104783281

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0104011395

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 0311355686

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 2901853504

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN MAI

Mã số thuế: 0313870604

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN KỸ

Mã số thuế: 0312160305

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN KIM PHÁT

Mã số thuế: 0315112363

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂM ĐỨC BN

Mã số thuế: 2300947797

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂM SEN

Mã số thuế: 0109510584

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂM PHÚC

Mã số thuế: 0106501253

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂM PHÁT

Mã số thuế: 0313405702

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂM OANH

Mã số thuế: 0313729383

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂM HÙNG

Mã số thuế: 0314166253

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TXT

Mã số thuế: 0109589545

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUỆ HƯNG

Mã số thuế: 0108515646

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0314238282

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN MINH

Mã số thuế: 0310952626

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 0104906342

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 0102046749

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN HÀO

Mã số thuế: 0108326342

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUYỀN ANH

Mã số thuế: 0201399867

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TTT MAX

Mã số thuế: 0108788192

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TTP

Mã số thuế: 5701784834

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TTE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311301754

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TTC HOLDING

Mã số thuế: 0901074494

Tìm thông tin Doanh nghiệp