Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SOLVE ASIA (Tên nước ngoài: SOLVE ASIA (VIETNAM)), Mã số thuế: 0107785382, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 18, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THU HƯƠNG, Số điện thoại: 0925 886888, Địa chỉ: Số 18, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SONAROMA

Mã số thuế: 4201671982

CÔNG TY TNHH SONAPHARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108533356

CÔNG TY TNHH SONAM

Mã số thuế: 0107821785

CÔNG TY TNHH SONAMU

Mã số thuế: 0106904319

CÔNG TY TNHH SONAMOO

Mã số thuế: 0313612265

CÔNG TY TNHH SONALO

Mã số thuế: 0313256899

CÔNG TY TNHH SONAKI

Mã số thuế: 3702601913

CÔNG TY TNHH SONAGIRI

Mã số thuế: 0313414778

CÔNG TY TNHH SONAFAN

Mã số thuế: 0315098831

CÔNG TY TNHH SONA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801143338

CÔNG TY TNHH SONA HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0401899458

CÔNG TY TNHH SONA HOUSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314324809

CÔNG TY TNHH SONA AGENCY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108926660

CÔNG TY TNHH SON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313312310

CÔNG TY TNHH SON TUNG INVESTMENT

Mã số thuế: 0316231324

CÔNG TY TNHH SON TECH

Mã số thuế: 0316518944

CÔNG TY TNHH SON KIM GATEWAY (NTNN)

Mã số thuế: 0315579662

CÔNG TY TNHH SON FARM PACAMARA

Mã số thuế: 5801324608

CÔNG TY TNHH SON ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0315695919

CÔNG TY TNHH SON CUA

Mã số thuế: 0201607274

CÔNG TY TNHH SON CARGO

Mã số thuế: 0315555654

CÔNG TY TNHH SON BÁ MƯỜI

Mã số thuế: 2802477048

CÔNG TY TNHH SON AND FRIENDS

Mã số thuế: 0312066937

CÔNG TY TNHH SOM

Mã số thuế: 0315389982

CÔNG TY TNHH SOMUS

Mã số thuế: 0315725874

CÔNG TY TNHH SOMTY

Mã số thuế: 0313933572

CÔNG TY TNHH SOMOTWEB

Mã số thuế: 0310278069

CÔNG TY TNHH SOMOTNET

Mã số thuế: 0102010501

CÔNG TY TNHH SOMOTNET HCM

Mã số thuế: 0314509623

CÔNG TY TNHH SOMOT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315617558

CÔNG TY TNHH SOMOKU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314811023

CÔNG TY TNHH SOMIRY

Mã số thuế: 0313780728

CÔNG TY TNHH SOMEWHERE2GO PRODUCTION

Mã số thuế: 0316782829

CÔNG TY TNHH SOMETHING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313046316

CÔNG TY TNHH SOMETHING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312541519

CÔNG TY TNHH SOMETHING LEE

Mã số thuế: 0107787460

CÔNG TY TNHH SOMERSET CENTRAL TD

Mã số thuế: 0201631206

CÔNG TY TNHH SOMEC

Mã số thuế: 0315707473

CÔNG TY TNHH SOMECO

Mã số thuế: 0316168841

CÔNG TY TNHH SOMEBINE

Mã số thuế: 0109443264

CÔNG TY TNHH SOMAVATAR

Mã số thuế: 0313216991

CÔNG TY TNHH SOMAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105369355

CÔNG TY TNHH SOMANG EDUCATION

Mã số thuế: 0315571984

CÔNG TY TNHH SOLYS

Mã số thuế: 0108673762

CÔNG TY TNHH SOLVIET INTERNATION

Mã số thuế: 0315466161

CÔNG TY TNHH SOLVEIT VINA

Mã số thuế: 0312881339

Tìm thông tin Doanh nghiệp