Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng43300
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
9Dịch vụ ăn uống khác56290
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Hoạt động cấp tín dụng khác64920
12Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
13Quảng cáo73100
14Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
15Cho thuê xe có động cơ7710
16Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
18Giáo dục nghề nghiệp8532
19Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc8730
20Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật8810
21Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác88900
22Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
23Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề93210
24Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
25Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)96100
26Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
27Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
28Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
29Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG BINH NẶNG VÀ NGƯỜI TÀN TẬT 27-7 HÀ NỘI, Mã số thuế: 0107785311, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Thày, thôn Ngũ Sơn, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG VĂN HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động cấp tín dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU TỐT

Mã số thuế: 0315686953

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU TRẦN

Mã số thuế: 0201960585

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU SỐ

Mã số thuế: 0401395027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU SÀI GÒN

Mã số thuế: 0310059148

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU PST

Mã số thuế: 0313841064

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU OVENO

Mã số thuế: 0314237465

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU MẠNG

Mã số thuế: 0311957320

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU LE

Mã số thuế: 0312192064

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU DEMI

Mã số thuế: 0316941853

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Mã số thuế: 0106988446

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU AN HÒA

Mã số thuế: 0315547371

CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU 2A

Mã số thuế: 3901222349

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 3702636698

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA PHẠM

Mã số thuế: 0106120836

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 0401531495

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 1801632732

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 0316865560

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA HÀNG HẢI ASAN

Mã số thuế: 4300479648-041

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106764580

CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA ANH

Mã số thuế: 2802884607

CÔNG TY TNHH THƯƠNG DUYÊN

Mã số thuế: 0311480380

CÔNG TY TNHH THƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 1000888066

CÔNG TY TNHH THƯƠNG CƯỜNG TUẤN

Mã số thuế: 4201855450

CÔNG TY TNHH THƯƠNG CHUNG

Mã số thuế: 0106121205

CÔNG TY TNHH THƯƠNG BINH TÌNH NGHĨA

Mã số thuế: 2300529091

CÔNG TY TNHH THƯƠNG BINH THANH TRÌ

Mã số thuế: 0104973236

CÔNG TY TNHH THƯƠNG BINH THANH TRÌ

Mã số thuế: 0104104608

Tìm thông tin Doanh nghiệp