Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây ăn quả0121
2Chế biến và bảo quản rau quả1030
3Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu20290
4Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
5Xây dựng công trình công ích42200
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
9Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
12Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
14Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
15Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
16Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
17Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
18Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI FBC (Tên nước ngoài: FBC ECOLOGICAL JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107782663, được thành lập ngày 29/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đồi Cổ, thôn Phương Hòa, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN SINHA

Mã số thuế: 0109201850

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH ĐỊA LỢI

Mã số thuế: 0314599031

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH Ý HƯNG LONG

Mã số thuế: 0108425495

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH VIÊN

Mã số thuế: 0700515910

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH TỒN

Mã số thuế: 0201650858

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH TRÍ

Mã số thuế: 0311699983

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI THÁI AN

Mã số thuế: 0900625420

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI PUTALENG

Mã số thuế: 6200113474

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI GREENKEY

Mã số thuế: 0105970936

Tìm thông tin Doanh nghiệp