Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
6Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8Đại lý du lịch7911
9Điều hành tua du lịch7912
10Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7920

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOMESPLUS (Tên nước ngoài: HOMESPLUS REAL ESTATE INVESTMENT & TRADING DEVELOPMENT TRAVEL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0107781162, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 29 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Huyền Thu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp