Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM, Mã số thuế: 0107724358, được thành lập ngày 14/02/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 2 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hà Thị Tuyết Nga

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Mã số thuế: 0100930778-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp