Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng43300
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn tổng hợp46900
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
9Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
11Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
14Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
15Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
16Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
17Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự95240
18Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SMART BOND (Tên nước ngoài: SMART BOND CO.,LTD), Mã số thuế: 0107614605, được thành lập ngày 01/11/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 159 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG THỊ THU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SMART HOUSING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108527659

CÔNG TY TNHH SMART HOUSE GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0201777188

CÔNG TY TNHH SMART HOME

Mã số thuế: 3702841175

CÔNG TY TNHH SMART HOMES

Mã số thuế: 6001179826

CÔNG TY TNHH SMART HOMESCHOOL

Mã số thuế: 0314640667

CÔNG TY TNHH SMART HOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106315183

CÔNG TY TNHH SMART HOME SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315843941

CÔNG TY TNHH SMART HOME MINH NGỌC

Mã số thuế: 5200900328

CÔNG TY TNHH SMART HOME LIFE

Mã số thuế: 0314612620

CÔNG TY TNHH SMART HOME HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400515348

CÔNG TY TNHH SMART HOME HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002041335

CÔNG TY TNHH SMART HOME CAMERA

Mã số thuế: 0316278795

CÔNG TY TNHH SMART HOME & FARM

Mã số thuế: 1101910543

CÔNG TY TNHH SMART HOLDINGS

Mã số thuế: 0311546923

CÔNG TY TNHH SMART HANDY INDUSTRY

Mã số thuế: 0315569329

CÔNG TY TNHH SMART GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400889901

CÔNG TY TNHH SMART GOLD

Mã số thuế: 0313954928

CÔNG TY TNHH SMART GLOBAL

Mã số thuế: 0316172527

CÔNG TY TNHH SMART GIFT

Mã số thuế: 0313457757

CÔNG TY TNHH SMART GEN

Mã số thuế: 0315978191

CÔNG TY TNHH SMART GEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107454856

CÔNG TY TNHH SMART FINTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109408608

CÔNG TY TNHH SMART FINANCIAL SERVICES

Mã số thuế: 0315870825

CÔNG TY TNHH SMART FINANCIAL EDUCATION

Mã số thuế: 0401858620

CÔNG TY TNHH SMART FASHION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312397706

CÔNG TY TNHH SMART EXPRESS

Mã số thuế: 0314404109

CÔNG TY TNHH SMART ENGINEERING SOLUTION

Mã số thuế: 0313826027

CÔNG TY TNHH SMART ENG VINA

Mã số thuế: 2300950503

CÔNG TY TNHH SMART ELECTRIC

Mã số thuế: 0315738129

CÔNG TY TNHH SMART EDUCATION

Mã số thuế: 2400898737

CÔNG TY TNHH SMART DOORS

Mã số thuế: 0312811892

CÔNG TY TNHH SMART DESIGN LABS

Mã số thuế: 0107446301

CÔNG TY TNHH SMART DENTISTRY

Mã số thuế: 0315872903

CÔNG TY TNHH SMART DECOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315093336

CÔNG TY TNHH SMART CYBER

Mã số thuế: 0314318509

CÔNG TY TNHH SMART CORPORATION

Mã số thuế: 0316057852

CÔNG TY TNHH SMART COOK FOOD & BEVERAGE

Mã số thuế: 0107560660

CÔNG TY TNHH SMART CONNECT

Mã số thuế: 0316877686

CÔNG TY TNHH SMART COMP KOREA

Mã số thuế: 0315287003

CÔNG TY TNHH SMART CODE

Mã số thuế: 4201736615

CÔNG TY TNHH SMART CHOICE

Mã số thuế: 0315408635

CÔNG TY TNHH SMART CHOICE FOR HEALTH

Mã số thuế: 0316630488

CÔNG TY TNHH SMART CARE

Mã số thuế: 0107810575

CÔNG TY TNHH SMART BUDDIES

Mã số thuế: 0314459517

Tìm thông tin Doanh nghiệp