Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ZIMMITE VIỆT NAM, Mã số thuế: 0107613986-001, được thành lập ngày 15/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô B, Kcn Vũng Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Chen, Chih-Hao

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ZOA

Mã số thuế: 0401839272-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ZNB

Mã số thuế: 0316333855-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp