Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Hoạt động viễn thông khác6190
5Lập trình máy vi tính62010
6Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
7Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
8Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
9Cổng thông tin63120
10Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
11Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
12Quảng cáo73100
13Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
14Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
15Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI SÔNG VÀNG (Tên nước ngoài: GOLD RIVER TCT CO.,LTD), Mã số thuế: 0107434955, được thành lập ngày 16/05/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7, ngõ 36 đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐỨC HÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN LONG

Mã số thuế: 0310969274

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME

Mã số thuế: 0313620227

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIMELINE

Mã số thuế: 0314140431

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME MEDIA

Mã số thuế: 0601194864

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIDIVI

Mã số thuế: 0314021152

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TICTAC

Mã số thuế: 3502325776

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TI TI

Mã số thuế: 0105781103

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỦY LAM

Mã số thuế: 0105188510

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THẬT

Mã số thuế: 0109530911

Tìm thông tin Doanh nghiệp