Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ TUYẾT MINH, Mã số thuế: 0107285608, được thành lập ngày 08/01/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Tuyết Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ TÀU

Mã số thuế: 4000985530

LÊ THỊ TÀI

Mã số thuế: 3702920010

LÊ THỊ TÀI

Mã số thuế: 1602144794

LÊ THỊ TUỐT

Mã số thuế: 0104383501

LÊ THỊ TUẬN

Mã số thuế: 8315494766

LÊ THỊ TUẤ

Mã số thuế: 2802953191

LÊ THỊ TUẤT

Mã số thuế: 1402078495

LÊ THỊ TUẤN

Mã số thuế: 1101705294

LÊ THỊ TUẤN PHÚC

Mã số thuế: 6100143450-154

LÊ THỊ TUYỂN

Mã số thuế: 0104511489

LÊ THỊ TUYỀN

Mã số thuế: 0401655275

LÊ THỊ TUYỀN

Mã số thuế: 0307089248

LÊ THỊ TUYẾ

Mã số thuế: 3801255566

LÊ THỊ TUYẾ

Mã số thuế: 0109691436

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 8146196321

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 8124096690

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 8098827905

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 8094069513

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 4300596704

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 3301693138

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 3001525333

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 0901102303

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 0316583936

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 0312150297

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 0105470771

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 0104852016

LÊ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 0104795858

LÊ THỊ TUYẾT VÂN

Mã số thuế: 1602134316

LÊ THỊ TUYẾT TRÂM

Mã số thuế: 3501589078

LÊ THỊ TUYẾT TRINH

Mã số thuế: 8075791385

LÊ THỊ TUYẾT TRANG

Mã số thuế: 0313328582

LÊ THỊ TUYẾT THU

Mã số thuế: 0402089343

LÊ THỊ TUYẾT SƯƠNG

Mã số thuế: 5900688187

LÊ THỊ TUYẾT SƯƠNG

Mã số thuế: 0310588374

LÊ THỊ TUYẾT PHƯỢNG

Mã số thuế: 0311760035

LÊ THỊ TUYẾT NHƯ

Mã số thuế: 0310651481

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 8519793588

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 8463604500

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 3501533861

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 1101529338

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 0401370294

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 0309772869

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 0107153249

LÊ THỊ TUYẾT NGA

Mã số thuế: 1201284057

LÊ THỊ TUYẾT NGA

Mã số thuế: 0316634267

LÊ THỊ TUYẾT NGA

Mã số thuế: 0311436906

LÊ THỊ TUYẾT NGA

Mã số thuế: 0310309052

LÊ THỊ TUYẾT NGA

Mã số thuế: 0302781166

Tìm thông tin Doanh nghiệp