Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
3Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại25910
4Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
5Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
6Sản xuất máy thông dụng khác28190
7Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại28220
8Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
9Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
10Đại lý, môi giới, đấu giá4610
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
13Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
14Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
15Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
16Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
18Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA INVENT VIỆT NAM (Tên nước ngoài: IAVC CO.,LTD), Mã số thuế: 0106860051, được thành lập ngày 25/05/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 79 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN PHÚ DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA T&H

Mã số thuế: 0901064513

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA SORA

Mã số thuế: 0106883757

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA SOPHIC

Mã số thuế: 0312645596

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA SIGMA

Mã số thuế: 0314541306

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA SCADA

Mã số thuế: 1801482406

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA SANDVI

Mã số thuế: 0313385118

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ROBOWIND

Mã số thuế: 0314162883

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA NH

Mã số thuế: 1101924754

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MT

Mã số thuế: 3603798200

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MENT

Mã số thuế: 4201627158

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA LÂM AN

Mã số thuế: 0107861594

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA LAPPRO

Mã số thuế: 0313346888

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA KIM DUNG

Mã số thuế: 0108815583

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA JIANTING

Mã số thuế: 0109677093

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA JAVA

Mã số thuế: 3702527547

Tìm thông tin Doanh nghiệp