Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý70

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAMOTO INDUSTRIES TẠI HÀ NỘI, Mã số thuế: 0106814778, được thành lập ngày 07/04/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại P111, TTTM Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh - - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KOZABUNO KUME

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp