Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ SEN, Mã số thuế: 0106797924, được thành lập ngày 20/03/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ki ốt 106 ( TTTM Chợ Mơ ), , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ SEN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ SUYẾN

Mã số thuế: 0315513950

NGUYỄN THỊ SUNG

Mã số thuế: 0202077238

NGUYỄN THỊ SOẠN

Mã số thuế: 0106456459

NGUYỄN THỊ SON

Mã số thuế: 1201218230

NGUYỄN THỊ SON

Mã số thuế: 0311287411

NGUYỄN THỊ SON

Mã số thuế: 0311232684

NGUYỄN THỊ SONG

Mã số thuế: 0311392991

NGUYỄN THỊ SONG ĐÀO

Mã số thuế: 8431539898

NGUYỄN THỊ SONG NGA

Mã số thuế: 0600593104-003

NGUYỄN THỊ SONG NGA

Mã số thuế: 0600144187-009

NGUYỄN THỊ SONG HƯƠNG

Mã số thuế: 0106513065

NGUYỄN THỊ SONG HOÀ

Mã số thuế: 0103011701-001

NGUYỄN THỊ SONG DUYÊN

Mã số thuế: 8465430384

NGUYỄN THỊ SOI

Mã số thuế: 0800989921

NGUYỄN THỊ SOA

Mã số thuế: 2902103053

NGUYỄN THỊ SOA

Mã số thuế: 0316586736

NGUYỄN THỊ SOA

Mã số thuế: 0310027668

NGUYỄN THỊ SIÊNG

Mã số thuế: 0401565536

NGUYỄN THỊ SIÊNG (MỸ XUYÊN)

Mã số thuế: 8498258185

NGUYỄN THỊ SIÊM

Mã số thuế: 0106534481

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 8480895426

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 5000885376

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0801359104

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0312951177

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0311522351

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0201147757

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0107872564

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0106471270

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0106268409

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0105929896

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0105660130

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0104944933

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0104533161

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0104360448

NGUYỄN THỊ SINH (HKD NGỌC TÚ)

Mã số thuế: 3502128746

NGUYỄN THỊ SIM

Mã số thuế: 1000763973

NGUYỄN THỊ SIM

Mã số thuế: 0106252381

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 5900985704

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 5600233284

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 3603726809

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 2901914027

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 2001345603

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 1000761711

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 0316766506

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 0316652918

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 0315078754

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 0315037701

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 0308134567

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 0109615756

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 0107862189

Tìm thông tin Doanh nghiệp