Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc29200
2Xây dựng nhà các loại41000
3Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
4Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
5Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
6Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 5A (Tên nước ngoài: 5A AUTO., JSC), Mã số thuế: 0106793359, được thành lập ngày 19/03/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 4 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOA SEN

Mã số thuế: 3702690053

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HDC

Mã số thuế: 0103017772

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HATECH

Mã số thuế: 0108780210

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Mã số thuế: 0313637083

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIA ĐỊNH

Mã số thuế: 0314002262

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ DUY TOÀN

Mã số thuế: 0104569859

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ DNT

Mã số thuế: 0105968528

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ DHT

Mã số thuế: 0106214523

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CNV

Mã số thuế: 0105937664

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CAMUDA

Mã số thuế: 0107763156

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẮC ÂU

Mã số thuế: 0315114240

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẮC ÂU

Mã số thuế: 0313532348

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẢO TÍN

Mã số thuế: 0106990910

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẢO KHOA

Mã số thuế: 0401405807

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BYD

Mã số thuế: 0104167187-002

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BTC

Mã số thuế: 0103025715

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BA SAO

Mã số thuế: 0106194820

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ APC

Mã số thuế: 0107653530

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN VIỆT

Mã số thuế: 0106378546

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN SƯƠNG

Mã số thuế: 0310346142

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN PHÚ

Mã số thuế: 0309930674

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ADH

Mã số thuế: 0104860602

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 777

Mã số thuế: 2901256762

Tìm thông tin Doanh nghiệp