Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý70

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VP ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN JECC TẠI HÀ NỘI, Mã số thuế: 0106749293, được thành lập ngày 15/01/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 8, tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HOA MUA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VPDĐ CTY TNHH XÂY DỰNG Á MỸ

Mã số thuế: 0303620362-001

VPDD SAI ASSOCIATES CO LTD

Mã số thuế: 0309789686

VP6-ĐỘI TH NVDT & HT NNT

Mã số thuế: 5200791598

VP. HĐND - UBND THỊ XÃ CAI LẬY

Mã số thuế: 1201488999

VP ĐẠI DIỆN

Mã số thuế: 0102167505-002

VP ĐẠI DIỆN

Mã số thuế: 0101119308-001

VP ĐẠI DIỆN

Mã số thuế: 0101066261-002

VP ĐẠI DIỆN CỦA CT

Mã số thuế: 0101296071-003

Tìm thông tin Doanh nghiệp