Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN ĐÌNH SÁU, Mã số thuế: 0106745725, được thành lập ngày 10/01/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn hộ cao cấp 48 tầng lô E6, P3903 tòa A, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐÌNH SÁU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Mã số thuế: 3001757849

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Mã số thuế: 0316281149

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Mã số thuế: 0104548513

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Mã số thuế: 0104461118

NGUYỄN ĐÌNH THẢO

Mã số thuế: 0106630121

NGUYỄN ĐÌNH THƯỞNG

Mã số thuế: 0109566996

NGUYỄN ĐÌNH THƯỜNG

Mã số thuế: 0105583119

NGUYỄN ĐÌNH THÚY

Mã số thuế: 1801504427

NGUYỄN ĐÌNH THÔNG

Mã số thuế: 3101102966

NGUYỄN ĐÌNH THÔNG

Mã số thuế: 0105883017

NGUYỄN ĐÌNH THÉP

Mã số thuế: 0312231210

NGUYỄN ĐÌNH THÁI

Mã số thuế: 8102327030

NGUYỄN ĐÌNH THÁI

Mã số thuế: 0401588244

NGUYỄN ĐÌNH THÁI

Mã số thuế: 0105335444

NGUYỄN ĐÌNH THÁI(XD)

Mã số thuế: 4201637903

NGUYỄN ĐÌNH THÁI HƯNG

Mã số thuế: 3603014230

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

Mã số thuế: 8310163224

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

Mã số thuế: 2801750015

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

Mã số thuế: 0105124179

NGUYỄN ĐÌNH THUẦN

Mã số thuế: 0310777269

NGUYỄN ĐÌNH THU

Mã số thuế: 0202114578

NGUYỄN ĐÌNH THU

Mã số thuế: 0109669871

NGUYỄN ĐÌNH THIỆN

Mã số thuế: 0316866980

NGUYỄN ĐÌNH THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 8602582455

NGUYỄN ĐÌNH THI

Mã số thuế: 8421494849

NGUYỄN ĐÌNH THI

Mã số thuế: 0401567967

NGUYỄN ĐÌNH THI

Mã số thuế: 0109702857

NGUYỄN ĐÌNH THI

Mã số thuế: 0105952775

NGUYỄN ĐÌNH THI

Mã số thuế: 0104442228

NGUYỄN ĐÌNH THI XÃ PHÚ NHAM

Mã số thuế: 2600213130-001

NGUYỄN ĐÌNH THI ( XÃ TIÊN DU )

Mã số thuế: 2600213324-001

NGUYỄN ĐÌNH THANH

Mã số thuế: 3601525790

NGUYỄN ĐÌNH THANH

Mã số thuế: 0310193538

NGUYỄN ĐÌNH THANH

Mã số thuế: 0104795833

NGUYỄN ĐÌNH SỸ

Mã số thuế: 3100973696

NGUYỄN ĐÌNH SỸ

Mã số thuế: 0109472995

NGUYỄN ĐÌNH SỸ

Mã số thuế: 0104910589

NGUYỄN ĐÌNH SỰ

Mã số thuế: 2801934615

NGUYỄN ĐÌNH SỬ

Mã số thuế: 0104528806

NGUYỄN ĐÌNH SỬU

Mã số thuế: 0401662353

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 8325853679

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 0700849769

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 0105606278

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 0105606253

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 0104836504

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 0104551989

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 0104528556

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 0103732894

NGUYỄN ĐÌNH SÂM

Mã số thuế: 2800743086

NGUYỄN ĐÌNH SÁU

Mã số thuế: 8495642361

Tìm thông tin Doanh nghiệp