Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các loại bánh từ bột10710
2Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo10730
3Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỘ KINH DOANH HƯƠNG QUÊ (PHÍ CÔNG VỊNH), Mã số thuế: 0106724242, được thành lập ngày 23/12/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Thống NHất, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHÍ CÔNG VỊNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỘ KINH DOANH KIM NGÂN HOME

Mã số thuế: 3502442938

HỘ KINH DOANH KIM KHÍ ĐỖ GIA

Mã số thuế: 0109369081

HỘ KINH DOANH KIM CHÂU

Mã số thuế: 1201635266

HỘ KINH DOANH KIM ANH

Mã số thuế: 3501622303

HỘ KINH DOANH KHỔNG MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 0109535155

HỘ KINH DOANH KHÁNH LY

Mã số thuế: 3502445551

HỘ KINH DOANH KHÁNH HUỲNH

Mã số thuế: 1201618366

HỘ KINH DOANH KHÁCH SẠN HOA SEN

Mã số thuế: 8141182981

HỘ KINH DOANH KHÁCH SẠN BÌNH MINH

Mã số thuế: 8467881294

HỘ KINH DOANH KHUẤT THỊ THUẬ

Mã số thuế: 0109744617

HỘ KINH DOANH KHUẤT THỊ DUNG

Mã số thuế: 0901100391

HỘ KINH DOANH KHUẤT DUY QUÂN 1984

Mã số thuế: 8430309644

HỘ KINH DOANH KHOÀNG GẠ LÊ

Mã số thuế: 6200114936

HỘ KINH DOANH KEM SÀI GÒN

Mã số thuế: 3502454179

HỘ KINH DOANH KARAOKE THIÊN THANH

Mã số thuế: 0109532926

HỘ KINH DOANH KARAOKE BLUE SKY

Mã số thuế: 0109602179

HỘ KINH DOANH KARAOKE AMIGO 2

Mã số thuế: 0109552376

HỘ KINH DOANH JULIE SPA

Mã số thuế: 0109717980

HỘ KINH DOANH INFINI TEA

Mã số thuế: 0109217385

HỘ KINH DOANH IN ẤN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0109617633

HỘ KINH DOANH IN VŨ THỨC

Mã số thuế: 0901051377

HỘ KINH DOANH HỨA VĂN CÔNG

Mã số thuế: 0109720912

HỘ KINH DOANH HỨA THỊ TRANG

Mã số thuế: 5000887937

HỘ KINH DOANH HỒNG XUÂN

Mã số thuế: 1701973841

HỘ KINH DOANH HỒNG VÂN

Mã số thuế: 1701164135-001

HỘ KINH DOANH HỒNG HỮU HẠNH

Mã số thuế: 1701830787

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN NHỚ

Mã số thuế: 0801346200

HỘ KINH DOANH HỒ MINH NHỰT

Mã số thuế: 1201636157

HỘ KINH DOANH HẰNG TRUNG

Mã số thuế: 0109711386

HỘ KINH DOANH HẬU

Mã số thuế: 2200697078

HỘ KINH DOANH HẢO CHI

Mã số thuế: 0801316799

HỘ KINH DOANH HẢI-VY

Mã số thuế: 1701956740

HỘ KINH DOANH HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 8491129776

HỘ KINH DOANH HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 1101869743-002

HỘ KINH DOANH HẢI TÀI

Mã số thuế: 0109633843

HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 68

Mã số thuế: 1701979674

HỘ KINH DOANH HẢI NGA

Mã số thuế: 0109722853

HỘ KINH DOANH HẢI ANH

Mã số thuế: 8075212302

HỘ KINH DOANH HẠO NHIÊN

Mã số thuế: 0109653053

HỘ KINH DOANH HƯỜNG NGUYỆT

Mã số thuế: 8110958061

HỘ KINH DOANH HƯƠNG

Mã số thuế: 8381955265

Tìm thông tin Doanh nghiệp