Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
3Lập trình máy vi tính62010
4Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
5Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
6Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
7Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
8Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3 NHẤT, Mã số thuế: 0106674016, được thành lập ngày 24/10/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 151, tổ 37, phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BẠCH NGỌC MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADA

Mã số thuế: 0313717797

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADAMAS

Mã số thuế: 0316172083

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ACSOFT

Mã số thuế: 0401627870

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ACK9GO

Mã số thuế: 0315814073

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ACE VINA

Mã số thuế: 0108991268

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABP

Mã số thuế: 0315138717

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABACUS

Mã số thuế: 0311793111

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A9 VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702319586

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A2Z

Mã số thuế: 0109115048

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A.T

Mã số thuế: 3602466523

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A.T.C

Mã số thuế: 6001543881

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A.I

Mã số thuế: 0311008280

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A.I GLOBAL

Mã số thuế: 0316197761

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A&E

Mã số thuế: 0107873705

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A VÀ P

Mã số thuế: 3603306579

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 90S

Mã số thuế: 0313739078

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 7TECHS

Mã số thuế: 0316646544

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 7FUN

Mã số thuế: 0316500520

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 7 GENESIS

Mã số thuế: 0315780610

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 5U LIGHT

Mã số thuế: 0315837994

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 5S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106650329

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 5KM

Mã số thuế: 0108738120

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4TU

Mã số thuế: 1602146689

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4TECH

Mã số thuế: 0316539292

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4S

Mã số thuế: 0314706572

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4P VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107456719

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4GOOD

Mã số thuế: 0109289830

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4A

Mã số thuế: 0313755224

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4.0 HCM

Mã số thuế: 0315983917

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3P

Mã số thuế: 0312093708

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3N VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109343069

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3KM

Mã số thuế: 0314040349

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3DTECH

Mã số thuế: 0315737005

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3D AN BÌNH

Mã số thuế: 0109097342

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 37

Mã số thuế: 2901859714

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 369

Mã số thuế: 0313103324

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 365

Mã số thuế: 0316126827

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 30 SEEDS

Mã số thuế: 0314656378

Tìm thông tin Doanh nghiệp