Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHẠM THỊ THANH, Mã số thuế: 0106650833, được thành lập ngày 26/09/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại P504-C4 khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ THANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHẠM THỊ THU HIỀN

Mã số thuế: 0105158435

PHẠM THỊ THU HIÊN

Mã số thuế: 0305176103-001

PHẠM THỊ THU GIANG

Mã số thuế: 0309904586

PHẠM THỊ THU DỘI

Mã số thuế: 1201629907

PHẠM THỊ THU CÚC

Mã số thuế: 1402160911

PHẠM THỊ THU CÚC

Mã số thuế: 0311263516

PHẠM THỊ THU CÚC

Mã số thuế: 0309973854

PHẠM THỊ THU CÚC

Mã số thuế: 0300235563

PHẠM THỊ THU AN

Mã số thuế: 8266457511

PHẠM THỊ THU (TUẤN PHÁT)

Mã số thuế: 3502317479

PHẠM THỊ THOẠN

Mã số thuế: 3702975570

PHẠM THỊ THO

Mã số thuế: 1701306421

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 8134591253

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 8121789760

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 5701571963

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0801060226

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0311228279

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0108738709

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0107689569

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0105498110

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0104538836

PHẠM THỊ THOAN

Mã số thuế: 0104384128

PHẠM THỊ THIỆU

Mã số thuế: 4300743194

PHẠM THỊ THIỆN

Mã số thuế: 8163213739

PHẠM THỊ THIẾC

Mã số thuế: 3100985998

PHẠM THỊ THIÊN

Mã số thuế: 8356649627

PHẠM THỊ THIÊN

Mã số thuế: 0401673411

PHẠM THỊ THIÊN

Mã số thuế: 0401565173

PHẠM THỊ THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 0307991865

PHẠM THỊ THIÊM

Mã số thuế: 0312410107

PHẠM THỊ THI

Mã số thuế: 0105128215

PHẠM THỊ THE

Mã số thuế: 0105090579

PHẠM THỊ THE

Mã số thuế: 0102523898

PHẠM THỊ THAO

Mã số thuế: 0310745362

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 8596391072

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 6001499664

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 5702057091

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 5702056355

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 4101581502

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 1501122850

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 1402161915

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0601204248

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0316762822

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0312478715

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0309954001

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0308854244

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0202082460

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0201686678

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0109718367

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0109536818

Tìm thông tin Doanh nghiệp