Ngành nghề kinh doanh

1Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ HOA, Mã số thuế: 0106607771, được thành lập ngày 24/07/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 351-Ngõ Lê Trọng Tấn-Tổ 2B, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HOA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 1000761905

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0901015530

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0900610456

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0801354392

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0801338182

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0800962077

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0700826521

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0402090388

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0401876933

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0401564081

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0401505713

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0401338893

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0316619702

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0316527586

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0316523831

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0316496169

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0316086846

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0312530972

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0312359570

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0312053487

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0311939522

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0311641768

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0202123011

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0202121656

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0202056686

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0201957945

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0201912528

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109700514

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109700271

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109697452

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109689194

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109685633

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109645729

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109644764

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109644002

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109637679

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109633441

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109617577

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109612917

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109472152

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109344513

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0109034783

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0108900158

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0108463282

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0108019278

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0107925791

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0107385659

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0107003370

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0106846032

NGUYỄN THỊ HOA

Mã số thuế: 0106802719

Tìm thông tin Doanh nghiệp