Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế6920
3Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFL VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIẾN BẮC, Mã số thuế: 0106607316-001, được thành lập ngày 16/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 13, đường Đồng Cửa, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tiến Vinh, Số điện thoại: 0983768211, Địa chỉ: Số 13, đường Đồng Cửa, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUY CHUẨN

Mã số thuế: 0310793528

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MIỀN BẮC

Mã số thuế: 2901901701

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MHD

Mã số thuế: 0104560937

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MHD

Mã số thuế: 0102044754

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KTV

Mã số thuế: 0102028078

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KTC SCS

Mã số thuế: 0107611996

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KMF

Mã số thuế: 0313730678

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN K.I.M

Mã số thuế: 0109402331

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Mã số thuế: 0108304204

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Mã số thuế: 0102035945

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IGL

Mã số thuế: 0105481741-001

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IGL

Mã số thuế: 0102036482

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0313477658

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HOÀN CHÂU

Mã số thuế: 0104397494

Tìm thông tin Doanh nghiệp