Ngành nghề kinh doanh

1Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGÔ LAN PHƯƠNG, Mã số thuế: 0106425884, được thành lập ngày 10/01/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn hộ W1105 tòa Tây, tòa nhà Indochina Plaza HN, 239 XThủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGÔ MINH TRẠNG

Mã số thuế: 2100408396

NGÔ MINH TRƯỜNG (ANH PHÚ)

Mã số thuế: 3502437889

NGÔ MINH TRANG

Mã số thuế: 8537478638

NGÔ MINH TOÀN

Mã số thuế: 8322396054

NGÔ MINH TIẾN

Mã số thuế: 0316888293

NGÔ MINH THU HƯƠNG

Mã số thuế: 4201935427

NGÔ MINH THIỆN

Mã số thuế: 8373298263

NGÔ MINH THANH

Mã số thuế: 0104546770

NGÔ MINH SƠN

Mã số thuế: 0311743382

NGÔ MINH SƠN

Mã số thuế: 0104093538

NGÔ MINH SÁNG (HKD MINH SÁNG)

Mã số thuế: 8420985153

NGÔ MINH SANG

Mã số thuế: 1602135052

NGÔ MINH QUY

Mã số thuế: 4500650405

NGÔ MINH PHƯỢNG

Mã số thuế: 0101939124

NGÔ MINH MẨN

Mã số thuế: 1801366590

NGÔ MINH LỰC (LỘC BIỂN)

Mã số thuế: 3801216817

NGÔ MINH LUYẾ

Mã số thuế: 2802957171

NGÔ MINH HẢO

Mã số thuế: 0105241482

NGÔ MINH HẢI

Mã số thuế: 8292555882

NGÔ MINH HẢI

Mã số thuế: 0105920999

NGÔ MINH HẠNH

Mã số thuế: 0316554910

NGÔ MINH HÙNG

Mã số thuế: 0311747612

NGÔ MINH HUYỀN

Mã số thuế: 0316494933

NGÔ MINH HOÀ

Mã số thuế: 0104370453

NGÔ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 8340636710

NGÔ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0311176327

NGÔ MINH HIỆP

Mã số thuế: 0310850254

NGÔ MINH HIỆP

Mã số thuế: 0105916329

NGÔ MINH HIẾU

Mã số thuế: 3603435172

NGÔ MINH GIANG

Mã số thuế: 8055051093

NGÔ MINH CƯỜNG

Mã số thuế: 8321877005

NGÔ MINH CHÂU

Mã số thuế: 0316497998

NGÔ MINH CHÁNH

Mã số thuế: 1400929052

NGÔ MAI THANH

Mã số thuế: 0312153925

NGÔ MAI LONG

Mã số thuế: 8124846833

NGÔ LỆ THỦY

Mã số thuế: 0105562768

NGÔ LĨNH

Mã số thuế: 0316743234

NGÔ LÝ THANH

Mã số thuế: 0314489536

NGÔ LÊ XUÂN PHONG

Mã số thuế: 0307866416

NGÔ LÊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 8467282452

NGÔ LÊ MỸ DUYÊN

Mã số thuế: 0316862400

NGÔ LÊ MINH

Mã số thuế: 0105044597

NGÔ LÊ KHÁNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 3101097339

NGÔ LÊ HỒNG PHONG

Mã số thuế: 0109576673

NGÔ LÊ HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 8354765480

NGÔ LÊ HIỂU BĂNG

Mã số thuế: 1201635890

NGÔ LÊ CHI MAI

Mã số thuế: 0308564016

NGÔ LÊ BÌNH A

Mã số thuế: 0402106253

NGÔ LÀI

Mã số thuế: 0311969171

NGÔ LOAN ĐÀI

Mã số thuế: 0311023867

Tìm thông tin Doanh nghiệp