Ngành nghề kinh doanh

1Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ VÂN ANH, Mã số thuế: 0106386378, được thành lập ngày 06/12/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 19 lô 12A Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ VÂN ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ XUYẾN

Mã số thuế: 4201526375

LÊ THỊ XUYẾN

Mã số thuế: 2901863118

LÊ THỊ XUYẾN

Mã số thuế: 0316621003

LÊ THỊ XUYẾN

Mã số thuế: 0105482897

LÊ THỊ XOAN

Mã số thuế: 0105379240

LÊ THỊ XIẾNG

Mã số thuế: 1501122917

LÊ THỊ XINH

Mã số thuế: 2802936887

LÊ THỊ XINH

Mã số thuế: 0401566120

LÊ THỊ XINH

Mã số thuế: 0310431246

LÊ THỊ XA

Mã số thuế: 0104583571

LÊ THỊ VỸ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0304455104

LÊ THỊ VỮNG

Mã số thuế: 5801267195

LÊ THỊ VỮNG

Mã số thuế: 3101105540

LÊ THỊ VỊNH

Mã số thuế: 2802941781

LÊ THỊ VƯỢNG

Mã số thuế: 0109438698

LÊ THỊ VƯỢNG

Mã số thuế: 0106419961

LÊ THỊ VƯƠNG

Mã số thuế: 8268266167

LÊ THỊ VƯƠNG ANH

Mã số thuế: 6101270839

LÊ THỊ VĨNH

Mã số thuế: 4600988692

LÊ THỊ VĨNH

Mã số thuế: 0401597665

LÊ THỊ VĨ QUYÊN

Mã số thuế: 8331416395

LÊ THỊ VĂN

Mã số thuế: 4300748562

LÊ THỊ VÒNG

Mã số thuế: 8067673356

LÊ THỊ VÂ

Mã số thuế: 3801257612

LÊ THỊ VÂ

Mã số thuế: 2700932001

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 8476408944

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 8124406222

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 8094901160

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 6001669595

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 6001633574

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 5801190351

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 5702044769

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 3603752654

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 2902094930

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 1702229025

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 0401326739

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 0316271704

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 0311887987

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 0105664985

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 0105332475

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 0105247068

LÊ THỊ VÂN

Mã số thuế: 0105145940

LÊ THỊ VÂN LAM

Mã số thuế: 0312559530

LÊ THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 8123223882

LÊ THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 2802066792

LÊ THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 2500669635

LÊ THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 2500427202

LÊ THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 0109580662

LÊ THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 0109367817

LÊ THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 0109211915

Tìm thông tin Doanh nghiệp