Ngành nghề kinh doanh

1Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan01

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DO NHÂN HẠ XÃ TIỀN PHONG, Mã số thuế: 0106368989, được thành lập ngày 19/11/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Do Nhân Hạ - Xã Tiền Phong - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN VỊ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN PHÁT

Mã số thuế: 2001338733

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN CHỦ

Mã số thuế: 5400466468

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUYÊN HÀ

Mã số thuế: 0700842185

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY TÂM

Mã số thuế: 5901119049

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY THU

Mã số thuế: 4001124407

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY PHÚ

Mã số thuế: 4001162748

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY LỢI

Mã số thuế: 5500536126

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY KHÁNH

Mã số thuế: 5702028661

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY BẢO

Mã số thuế: 2600974495

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUNG TRANG

Mã số thuế: 5600326235

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DOANH NGA

Mã số thuế: 5500502543

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DO ĐẠO

Mã số thuế: 0700842121

Tìm thông tin Doanh nghiệp