Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bán buôn tổng hợp4690
7Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
9Hoạt động của trụ sở văn phòng7010
10Hoạt động tư vấn quản lý7020
11Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
12Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
13Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
14Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 3A, Mã số thuế: 0106354129-001, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 132 đường Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Trường, Số điện thoại: 0962279885, Địa chỉ: Số 132 đường Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp