Ngành nghề kinh doanh

1Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
2Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
3Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800
6Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu13290
7Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
8Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
9In ấn18110
10Dịch vụ liên quan đến in18120
11Sản xuất hoá chất cơ bản20110
12Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
13Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
14Đại lý, môi giới, đấu giá4610
15Bán buôn thực phẩm4632
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
17Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
20Vận tải hành khách đường bộ khác4932
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
24Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
25Bốc xếp hàng hóa5224
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH In Và Thương Mại Hoa Đạt (Tên nước ngoài: HOA DAT TRADING AND PRINT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0106331516, được thành lập ngày 09/10/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11/291, phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thị Thanh Thủy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IN ẤN M.K

Mã số thuế: 0316750217

CÔNG TY TNHH IN ẤN LÊ ĐÔNG

Mã số thuế: 1402145511

CÔNG TY TNHH IN ẤN LOVESOUT

Mã số thuế: 0316283202

CÔNG TY TNHH IN ẤN HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 3702989044

CÔNG TY TNHH IN ẤN HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 0314922823

CÔNG TY TNHH IN ẤN HỒNG KIỀU

Mã số thuế: 0401919792

CÔNG TY TNHH IN ẤN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3603517202

CÔNG TY TNHH IN ẤN HÙNG QUỲNH

Mã số thuế: 0108455242

CÔNG TY TNHH IN ẤN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109597112

CÔNG TY TNHH IN ẤN HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 0316006174

CÔNG TY TNHH IN ẤN HOÀNG NAM

Mã số thuế: 0314944055

CÔNG TY TNHH IN ẤN HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 3702924569

CÔNG TY TNHH IN ẤN HELLO

Mã số thuế: 0316766337

CÔNG TY TNHH IN ẤN GIA PHÁT

Mã số thuế: 0314925983

CÔNG TY TNHH IN ẤN DANH NHÂN

Mã số thuế: 0315207537

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ TẤN TÀI

Mã số thuế: 0314764260

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ PHÚ SỸ

Mã số thuế: 0315175028

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ NHD

Mã số thuế: 0316376143

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ LONG PHÁT

Mã số thuế: 0316832685

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ HÂN ANH

Mã số thuế: 0316731052

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ GIA VỸ

Mã số thuế: 3901300244

CÔNG TY TNHH IN ẤN ADORA

Mã số thuế: 0314960956

CÔNG TY TNHH IN ĐƯỜNG SẮT

Mã số thuế: 0108096963

CÔNG TY TNHH IN ẤN HP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201851145

CÔNG TY TNHH IN YS VINA

Mã số thuế: 0314787490

CÔNG TY TNHH IN XUÂN CẦU

Mã số thuế: 0315232903

CÔNG TY TNHH IN VŨ AN

Mã số thuế: 0315888082

CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI OMG

Mã số thuế: 0108248158

CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI INP

Mã số thuế: 0108387521

Tìm thông tin Doanh nghiệp