Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ96330
2Xây dựng nhà các loại41000
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
12Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
13Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
14Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
15Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
16Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
17Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
18Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
20Xay xát và sản xuất bột thô1061
21Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột10620
22Sản xuất các loại bánh từ bột10710
23Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự10740
24Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn10750
25Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
26Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800
27Sản xuất giày dép15200
28Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN HÒA (Tên nước ngoài: TAN HOA FOOD CO.,LTD), Mã số thuế: 0106323956, được thành lập ngày 02/10/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thị Ngoại, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VƯƠNG ĐẮC CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI PS

Mã số thuế: 0313681413

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI NGON

Mã số thuế: 0312148844

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI C&N

Mã số thuế: 0313438955

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯ THAO

Mã số thuế: 0108882540

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ TÀI

Mã số thuế: 0315307161

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ LÊ

Mã số thuế: 2802882568

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG MAI

Mã số thuế: 0105516867

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG LÂM

Mã số thuế: 0700721550

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG ANH

Mã số thuế: 2301027591

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÔ THANH

Mã số thuế: 0316307157

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÔ HIỆU

Mã số thuế: 0314621801

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÍN PHÁT

Mã số thuế: 4201559525

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÌNH NGHĨA

Mã số thuế: 2802850277

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÌNH ANH

Mã số thuế: 2300767956

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂY ĐỨC

Mã số thuế: 0310543895

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN TÚ

Mã số thuế: 2901992709

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN TÀI

Mã số thuế: 0401866082

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN NHIÊN

Mã số thuế: 3901299327

Tìm thông tin Doanh nghiệp