Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỒ VĂN HÙNG, Mã số thuế: 0106301800, được thành lập ngày 06/09/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn 814, tầng 8,Đn, CT9, Đt Mỹ đình- Mễ trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ VĂN HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỒ VĂN THƠ (LINH KIỆN 79)

Mã số thuế: 1702220752

HỒ VĂN THÂN

Mã số thuế: 5901154660

HỒ VĂN THÁI

Mã số thuế: 0316204923

HỒ VĂN THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 1801692361

HỒ VĂN THÀNH (49A-269.54)

Mã số thuế: 8264022314

HỒ VĂN THO

Mã số thuế: 6300115972

HỒ VĂN THIỆ

Mã số thuế: 2902109827

HỒ VĂN THIẾT

Mã số thuế: 8221787742

HỒ VĂN THIẾT

Mã số thuế: 3601105926

HỒ VĂN THANH

Mã số thuế: 1300987808

HỒ VĂN SẮC

Mã số thuế: 0311810060

HỒ VĂN SẢN

Mã số thuế: 5500509281

HỒ VĂN SƠN

Mã số thuế: 0310018751

HỒ VĂN SÁU

Mã số thuế: 0310533336

HỒ VĂN SEN

Mã số thuế: 8179377147

HỒ VĂN SANH

Mã số thuế: 0310223648

HỒ VĂN SANG

Mã số thuế: 6101276774

HỒ VĂN QUẢNG

Mã số thuế: 3001513105

HỒ VĂN QUANG

Mã số thuế: 3001531792

HỒ VĂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0310300518

HỒ VĂN PHÚ

Mã số thuế: 1600182145

HỒ VĂN PHÚC

Mã số thuế: 6400316224

HỒ VĂN PHÚC

Mã số thuế: 0301507788-001

HỒ VĂN PHÒNG

Mã số thuế: 4101447497

HỒ VĂN PHONG

Mã số thuế: 0312409045

HỒ VĂN PHONG

Mã số thuế: 0105903954

HỒ VĂN OAI

Mã số thuế: 0316477504

HỒ VĂN NHẬT

Mã số thuế: 0109371676

HỒ VĂN NHẠN

Mã số thuế: 8455583462

HỒ VĂN NGỌC

Mã số thuế: 8393331303

HỒ VĂN NGOAN

Mã số thuế: 1101986327

HỒ VĂN NGHIỆP

Mã số thuế: 8240019640

HỒ VĂN MẠNH

Mã số thuế: 0401799301

HỒ VĂN MINH

Mã số thuế: 4300748548

HỒ VĂN MINH

Mã số thuế: 0310081231

HỒ VĂN LỘC

Mã số thuế: 0310158371

HỒ VĂN LẠC

Mã số thuế: 0309934774

HỒ VĂN LUẬN

Mã số thuế: 8318245126

HỒ VĂN LANH

Mã số thuế: 0401691509

HỒ VĂN HỘI

Mã số thuế: 8438339915

HỒ VĂN HỒNG

Mã số thuế: 2901887729

HỒ VĂN HỌC

Mã số thuế: 0104529239

HỒ VĂN HẢI

Mã số thuế: 0311031868

HỒ VĂN HẢI

Mã số thuế: 0310544306

HỒ VĂN HẠNH

Mã số thuế: 1401822993

HỒ VĂN HÙNG

Mã số thuế: 1900666933

HỒ VĂN HÙNG

Mã số thuế: 0312323775

Tìm thông tin Doanh nghiệp