Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất linh kiện điện tử2610
2Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
3Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng2640
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
6Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
7Lập trình máy vi tính6201
8Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
9Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
10Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
11Cổng thông tin6312
12Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6329
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
14Quảng cáo7310
15Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
16Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
18Giáo dục nghề nghiệp8532
19Đào tạo đại học và sau đại học8542
20Giáo dục thể thao và giải trí8551
21Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
22Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
23Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
24Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
25Sửa chữa thiết bị liên lạc9512
26Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng9521

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ADH (Tên nước ngoài: ADH INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0106168845, được thành lập ngày 06/05/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 53, phố Nguyễn Khắc Nhu, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Đắc Thịnh Đồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục nghề nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE

Mã số thuế: 0316484798

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NETPRO

Mã số thuế: 0104618697

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NETPRO

Mã số thuế: 0103045968

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IT

Mã số thuế: 0108733789

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDREAM

Mã số thuế: 0108688825

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDEAS

Mã số thuế: 0401596164

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDC

Mã số thuế: 0109634156

Tìm thông tin Doanh nghiệp