Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình97000
2Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
3Thoát nước và xử lý nước thải3700
4Thu gom rác thải không độc hại38110
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
7Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
8Tái chế phế liệu3830
9Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
10Xây dựng nhà các loại41000
11Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
12Xây dựng công trình công ích42200
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Đại lý46101
15Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
16Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
18Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
19Vận tải hành khách đường bộ khác4932
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
22Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
23Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
24Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
27Bốc xếp hàng hóa5224
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
29Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
30Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
31Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
32Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
33Cổng thông tin63120
34Quảng cáo73100
35Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
36Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
38Đại lý du lịch79110
39Điều hành tua du lịch79120
40Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
41Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
42Vệ sinh chung nhà cửa81210
43Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
44Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHA VIỆT NAM (Tên nước ngoài: MIHA VIET NAM HA NOI JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0106153038, được thành lập ngày 16/04/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn An Hòa, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MILPA

Mã số thuế: 0316222778

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106432793

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION IDEAS MEDIA

Mã số thuế: 0315424806

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION GRAND

Mã số thuế: 0313847080

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION GOLD

Mã số thuế: 0315838959

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SOLAR

Mã số thuế: 0315668231

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SG GROUP

Mã số thuế: 0314596792

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI GROUP SAIGON

Mã số thuế: 0313783704

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY WAY. P

Mã số thuế: 0801147043

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY FOOD

Mã số thuế: 0312884121

CÔNG TY CỔ PHẦN MILI

Mã số thuế: 0106747017

CÔNG TY CỔ PHẦN MILITECH

Mã số thuế: 0106362793

CÔNG TY CỔ PHẦN MILIAND M

Mã số thuế: 0313332701

CÔNG TY CỔ PHẦN MILER

Mã số thuế: 0316289733

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA

Mã số thuế: 0315494296

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA HEALTHY

Mã số thuế: 1101913618

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN

Mã số thuế: 0106019025

CÔNG TY CỔ PHẦN MILANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106598830

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN STATION

Mã số thuế: 0107483737

CÔNG TY CỔ PHẦN MILADI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107457399

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKUNI

Mã số thuế: 0105155811

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKIDA

Mã số thuế: 0314414883

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106664138

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106603696

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKHAPHO HIDALONG

Mã số thuế: 0315301402

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108003863

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106852822

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKAMAX

Mã số thuế: 0601167846

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKALUX

Mã số thuế: 0108886880

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO

Mã số thuế: 0103039353

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801340014

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO HẠ LONG

Mã số thuế: 5701981769

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO GIA LAI

Mã số thuế: 5901036152

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801693478

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO - MT

Mã số thuế: 0109266061

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901093514

CÔNG TY CỔ PHẦN MIJUNKA

Mã số thuế: 0316757269

CÔNG TY CỔ PHẦN MIIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109002372

CÔNG TY CỔ PHẦN MII VÀ MAA

Mã số thuế: 2802834444

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHOCO

Mã số thuế: 0108612008

Tìm thông tin Doanh nghiệp