Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Khai thác gỗ0220
3Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐA PHƯƠNG TẠI BẮC KẠN, Mã số thuế: 0105982579-001, được thành lập ngày 23/05/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Nà Cà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trịnh Thị Lý

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rừng và chăm sóc rừng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp