Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

ĐẶNG THỊ SINH, Mã số thuế: 0105941251, được thành lập ngày 10/07/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại P 707 Nhà N2E Khu ĐT Trung hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

ĐẶNG THỊ THANH

Mã số thuế: 0109368225

ĐẶNG THỊ THANH

Mã số thuế: 0107786234

ĐẶNG THỊ THANH ĐÀO

Mã số thuế: 6101279101

ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Mã số thuế: 0401593822

ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Mã số thuế: 0310295360

ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Mã số thuế: 0300213168-002

ĐẶNG THỊ THANH TÂM

Mã số thuế: 8522388029

ĐẶNG THỊ THANH TÂM

Mã số thuế: 8217358589

ĐẶNG THỊ THANH TÂM

Mã số thuế: 0300127818

ĐẶNG THỊ THANH TÂM

Mã số thuế: 0104613610

ĐẶNG THỊ THANH TRÀ

Mã số thuế: 4601087901

ĐẶNG THỊ THANH TRÀ

Mã số thuế: 0316843292

ĐẶNG THỊ THANH TRANG

Mã số thuế: 0312591340

ĐẶNG THỊ THANH THỦY

Mã số thuế: 3701689489

ĐẶNG THỊ THANH THẢO

Mã số thuế: 5901163425

ĐẶNG THỊ THANH THẢO

Mã số thuế: 5701459168

ĐẶNG THỊ THANH THẢO

Mã số thuế: 0316285062

ĐẶNG THỊ THANH THÚY

Mã số thuế: 3702536238

ĐẶNG THỊ THANH THUÝ

Mã số thuế: 4101045565

ĐẶNG THỊ THANH THUÝ

Mã số thuế: 0310663631

ĐẶNG THỊ THANH SƯƠNG

Mã số thuế: 0311399274

ĐẶNG THỊ THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 6400357767

ĐẶNG THỊ THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312930674

ĐẶNG THỊ THANH NHÃ

Mã số thuế: 1601638857

ĐẶNG THỊ THANH NHUNG

Mã số thuế: 8205791660

ĐẶNG THỊ THANH NGA

Mã số thuế: 5901157414

ĐẶNG THỊ THANH NGA

Mã số thuế: 0316935867

ĐẶNG THỊ THANH MAI

Mã số thuế: 8458899009

ĐẶNG THỊ THANH MAI

Mã số thuế: 4700270873

ĐẶNG THỊ THANH MAI

Mã số thuế: 0601131769

ĐẶNG THỊ THANH MAI

Mã số thuế: 0104375726

ĐẶNG THỊ THANH LOAN

Mã số thuế: 1100131255

ĐẶNG THỊ THANH HÓA

Mã số thuế: 8347744585

ĐẶNG THỊ THANH HÒA

Mã số thuế: 0600144010-001

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 8366957518

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 6100915844

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 4201451391

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 3602429585

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 0105689242

ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 8191133059

ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 0401678145

ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 0316584390

ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 0109253432

ĐẶNG THỊ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0311832836

ĐẶNG THỊ THANH HIÊN

Mã số thuế: 0600892496

ĐẶNG THỊ SỢI

Mã số thuế: 0106799329

ĐẶNG THỊ SƯƠNG

Mã số thuế: 0316292077

ĐẶNG THỊ SÍNH

Mã số thuế: 0105540651

ĐẶNG THỊ SINH

Mã số thuế: 0109653769

Tìm thông tin Doanh nghiệp