Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp46900
2Khai thác gỗ02210
3Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
4Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
5Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
6Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
7Sản xuất bao bì bằng gỗ16230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH, Mã số thuế: 0105871702-001, được thành lập ngày 31/05/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ TIẾN DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp