Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHẠM DUY ANH, Mã số thuế: 0105860563, được thành lập ngày 18/04/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1003 nhà P2 khu đô thị Ciputra, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHẠM DUY TÂN

Mã số thuế: 1702052096

PHẠM DUY TÂN

Mã số thuế: 0106589522

PHẠM DUY TUẤN

Mã số thuế: 0104893358

PHẠM DUY TUYỀN

Mã số thuế: 1301031613

PHẠM DUY TRÌNH

Mã số thuế: 0105380856

PHẠM DUY THỌ

Mã số thuế: 0105392925

PHẠM DUY THỊNH

Mã số thuế: 0313029688

PHẠM DUY THẮNG

Mã số thuế: 0801058548

PHẠM DUY THẮNG

Mã số thuế: 0312322517

PHẠM DUY THẮNG

Mã số thuế: 0201644156

PHẠM DUY THÁI

Mã số thuế: 0316819074

PHẠM DUY THANH

Mã số thuế: 5801288685

PHẠM DUY TAM

Mã số thuế: 0316658042

PHẠM DUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 8110286405

PHẠM DUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 2001336408

PHẠM DUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312849617

PHẠM DUY PHÚC

Mã số thuế: 3900572333

PHẠM DUY PHONG

Mã số thuế: 3603773044

PHẠM DUY NIN

Mã số thuế: 8471091764

PHẠM DUY NGỌC

Mã số thuế: 6300182552

PHẠM DUY NGUYỆN (HỮU)

Mã số thuế: 1201241920

PHẠM DUY NAM

Mã số thuế: 8297399517

PHẠM DUY MỸ

Mã số thuế: 1201062590

PHẠM DUY MẪN (A THÌN)

Mã số thuế: 8090779939

PHẠM DUY LÊN

Mã số thuế: 0106799230

PHẠM DUY LONG

Mã số thuế: 0201176194

PHẠM DUY LONG (HKD KEN HOMESTAY)

Mã số thuế: 8109395657

PHẠM DUY LINH

Mã số thuế: 0401569636

PHẠM DUY KHƯƠNG

Mã số thuế: 4201204473

PHẠM DUY KHA

Mã số thuế: 8066332265

PHẠM DUY KHANG

Mã số thuế: 0316520502

PHẠM DUY HỒNG

Mã số thuế: 0311075946

PHẠM DUY HƯNG

Mã số thuế: 8063806340

PHẠM DUY HƯNG

Mã số thuế: 1001232326

PHẠM DUY HƯNG

Mã số thuế: 0401590677

PHẠM DUY HÒA

Mã số thuế: 8222426474

PHẠM DUY DUỆ

Mã số thuế: 4500643870

PHẠM DUY DIỆP

Mã số thuế: 3702954757

PHẠM DUY DANH

Mã số thuế: 8014344580

PHẠM DUY CẢI

Mã số thuế: 5600232770

PHẠM DUY CƯƠNG

Mã số thuế: 0800941574

PHẠM DUY CHINH

Mã số thuế: 5300482018

PHẠM DUY CHINH

Mã số thuế: 0316921991

PHẠM DUY CHANH

Mã số thuế: 0109570590

PHẠM DUY BỐN

Mã số thuế: 0316445164

PHẠM DUY BÌNH

Mã số thuế: 0201057528

PHẠM DUY BA

Mã số thuế: 2600932512

PHẠM DUY AN

Mã số thuế: 1300972840

Tìm thông tin Doanh nghiệp