Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kinh doanh bất động sản68

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BÙI NGUYÊN KIỂM, Mã số thuế: 0105827855, được thành lập ngày 20/03/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 34 Hàng Tre, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BÙI NGỌC SƠN

Mã số thuế: 8352442156

BÙI NGỌC SƠN

Mã số thuế: 3603497877

BÙI NGỌC QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 0316875110

BÙI NGỌC QUANG

Mã số thuế: 0106686036

BÙI NGỌC QUANG

Mã số thuế: 0105784351

BÙI NGỌC PHÚ

Mã số thuế: 3001361050

BÙI NGỌC MẾN

Mã số thuế: 0310825360

BÙI NGỌC MẠNH KHANG

Mã số thuế: 0310419217

BÙI NGỌC MINH

Mã số thuế: 0106273173

BÙI NGỌC MAI HÂN

Mã số thuế: 1201261966

BÙI NGỌC LÂM

Mã số thuế: 4200835525

BÙI NGỌC LUẬN

Mã số thuế: 8122538745

BÙI NGỌC LINH

Mã số thuế: 3702147707

BÙI NGỌC LAN

Mã số thuế: 8335438671

BÙI NGỌC LAN

Mã số thuế: 0109327035

BÙI NGỌC KIỀU

Mã số thuế: 1402160654

BÙI NGỌC HẢI

Mã số thuế: 8278714379

BÙI NGỌC HÀO

Mã số thuế: 8073604671

BÙI NGỌC HUY

Mã số thuế: 0107349026

BÙI NGỌC HOÀNG

Mã số thuế: 2400917122

BÙI NGỌC HOÀNG KHANG

Mã số thuế: 3603802633

BÙI NGỌC GIAO

Mã số thuế: 0313375952

BÙI NGỌC DƯƠNG

Mã số thuế: 0600894408

BÙI NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 0109687334

BÙI NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 0102142726

BÙI NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0316925280

BÙI NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0104862092

BÙI NGỌC BÌNH

Mã số thuế: 0109211714

BÙI NGÂN

Mã số thuế: 8184986095

BÙI NGÂN KIM CHI

Mã số thuế: 0302402932

BÙI NGUYỄN ĐÔNG Á

Mã số thuế: 1101812024

BÙI NGUYỄN ĐAN ANH

Mã số thuế: 8061596095

BÙI NGUYỄN YẾN NHI

Mã số thuế: 0314162925

BÙI NGUYỄN TƯỜNG VI

Mã số thuế: 0314678188

BÙI NGUYỄN TUẤN AN

Mã số thuế: 0310796832

BÙI NGUYỄN THỊ BĂNG HUYỀN

Mã số thuế: 0316757011

BÙI NGUYỄN THẾ TRÀ

Mã số thuế: 0316533325

BÙI NGUYỄN THÚC KHÁNG

Mã số thuế: 8425496452

BÙI NGUYỄN THIÊN HƯNG

Mã số thuế: 8371064340

BÙI NGUYỄN PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 3601482064

BÙI NGUYỄN PHƯƠNG THANH

Mã số thuế: 3603800322

BÙI NGUYỄN NHƯ TRÂN

Mã số thuế: 1402163888

BÙI NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Mã số thuế: 8385295563

BÙI NGUYỄN CẨM GIANG

Mã số thuế: 6100493568

BÙI NGUYỄN ANH THƯ

Mã số thuế: 1301078097

BÙI NGUYÊN VƯỢNG

Mã số thuế: 0311680774

BÙI NGUYÊN TUẤN

Mã số thuế: 0700709049

BÙI NGUYÊN SOÁI

Mã số thuế: 1001233520

BÙI NGUYÊN PHONG

Mã số thuế: 8323792639

Tìm thông tin Doanh nghiệp