Ngành nghề kinh doanh

1Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DƯƠNG QUANG TRUNG, Mã số thuế: 0105793331, được thành lập ngày 15/02/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại P2106 CT3 Vimeco, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DƯƠNG THANH HƯNG

Mã số thuế: 0309834360

DƯƠNG THANH HÀ

Mã số thuế: 0313673892

DƯƠNG THANH HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 5901022262

DƯƠNG THANH HIẾU

Mã số thuế: 0106631527

DƯƠNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 3702968076

DƯƠNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1701985124

DƯƠNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1201327399

DƯƠNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 0105165030

DƯƠNG THANH BIỂU

Mã số thuế: 0105433949

DƯƠNG SỸ THỊNH

Mã số thuế: 3100981016

DƯƠNG SỞ SANG

Mã số thuế: 0314823149

DƯƠNG SƠN HÙNG

Mã số thuế: 2901847927

DƯƠNG SÍN LẦM

Mã số thuế: 8276997876

DƯƠNG SÌ PHÁT

Mã số thuế: 3603752950

DƯƠNG QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 5800530372

DƯƠNG QUỲNH HOA

Mã số thuế: 0103162122

DƯƠNG QUỲNH ANH

Mã số thuế: 8417915558

DƯƠNG QUỐC ĐỨC

Mã số thuế: 8523060907

DƯƠNG QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 8303004294

DƯƠNG QUỐC TÍNH

Mã số thuế: 2001345515

DƯƠNG QUỐC TÍNH

Mã số thuế: 1501128891

DƯƠNG QUỐC TRUNG

Mã số thuế: 1101331257

DƯƠNG QUỐC TRIỆU

Mã số thuế: 2001329721

DƯƠNG QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 8378546488

DƯƠNG QUỐC THẮNG

Mã số thuế: 8407918937

DƯƠNG QUỐC THẮNG

Mã số thuế: 6101226893

DƯƠNG QUỐC THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 3301688441

DƯƠNG QUỐC SỸ

Mã số thuế: 0310981539

DƯƠNG QUỐC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0106024917

DƯƠNG QUỐC PHONG

Mã số thuế: 0305304845-001

DƯƠNG QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 0105012108

DƯƠNG QUỐC HÙNG

Mã số thuế: 3603418057

DƯƠNG QUỐC HIẾU

Mã số thuế: 0104632606

DƯƠNG QUỐC DUY

Mã số thuế: 0315736604

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: 1201134911

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: 0316427408

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: 0105855186

DƯƠNG QUỐC CÔNG

Mã số thuế: 8120336630

DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Mã số thuế: 8066224573

DƯƠNG QUỐC BẢO

Mã số thuế: 0105526142

DƯƠNG QUỐC BÌNH

Mã số thuế: 0316671043

DƯƠNG QUỐC ANH

Mã số thuế: 2200768360

DƯƠNG QUẾ BÌNH

Mã số thuế: 0312749098

DƯƠNG QUÝ HẬU

Mã số thuế: 4000896464

DƯƠNG QUÝ HẢI

Mã số thuế: 0106024459

DƯƠNG QUÝ BA

Mã số thuế: 8274073004

DƯƠNG QUANG VINH

Mã số thuế: 0109554905

DƯƠNG QUANG TÍNH

Mã số thuế: 1602117092

Tìm thông tin Doanh nghiệp