Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng nhà không để ở4102
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Xây dựng công trình điện4221
7Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
8Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
9Xây dựng công trình công ích khác4229
10Xây dựng công trình thủy4291
11Xây dựng công trình khai khoáng4292
12Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Phá dỡ4311
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Lắp đặt hệ thống điện4321
17Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
19Hoàn thiện công trình xây dựng4330
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
21Đóng tàu và cấu kiện nổi3011
22Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí3012
23Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
24Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
25Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
26Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313
27Sửa chữa thiết bị điện3314
28Khai thác gỗ0220
29Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0231
30Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ0232
31Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240
32Khai thác thuỷ sản biển0311
33Khai thác thuỷ sản nội địa0312
34Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
35Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
36Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
37In ấn1811
38Dịch vụ liên quan đến in1812
39Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
40Dịch vụ đóng gói8292
41Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
42Giáo dục nhà trẻ8511
43Giáo dục mẫu giáo8512
44Giáo dục tiểu học8521
45Giáo dục trung học cơ sở8522
46Giáo dục trung học phổ thông8523
47Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
48Giáo dục nghề nghiệp8532
49Đào tạo cao đẳng8533
50Giáo dục thể thao và giải trí8551
51Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
52Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
53Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
54Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
55Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
56Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
57Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
58Bán mô tô, xe máy4541
59Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
60Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
61Đại lý, môi giới, đấu giá4610
62Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
63Bán buôn gạo4631
64Bán buôn thực phẩm4632
65Bán buôn đồ uống4633
66Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
67Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
68Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
69Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
70Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
71Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
73Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
74Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
75Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
76Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
77Bán buôn tổng hợp4690
78Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
79Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
80Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
81Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
82Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
83Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
84Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
85Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
86Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
87Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
88Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
89Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
90Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
91Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
92Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
93Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
94Vận tải hành khách đường bộ khác4932
95Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
96Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
97Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
98Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
99Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
100Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
101Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
102Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
103Bốc xếp hàng hóa5224
104Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
105Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
106Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
107Cơ sở lưu trú khác5590
108Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
109Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
110Dịch vụ ăn uống khác5629
111Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
112Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
113Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
114Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
115Hoạt động của trụ sở văn phòng7010
116Hoạt động tư vấn quản lý7020
117Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
118Quảng cáo7310
119Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
120Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
121Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
122Cho thuê xe có động cơ7710
123Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
124Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
125Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
126Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
127Cung ứng lao động tạm thời7820
128Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
129Đại lý du lịch7911
130Điều hành tua du lịch7912
131Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
132Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
133Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
134Hoạt động thể thao khác9319
135Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
136Sửa chữa thiết bị liên lạc9512
137Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng9521
138Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình9522
139Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự9524
140Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác9529
141Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610
142Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620
143Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
144Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ9633
145Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM, Mã số thuế: 0105658766-014, được thành lập ngày 13/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số Nhà 27, Ngõ 286, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đức Thiện

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp