Ngành nghề kinh doanh

1Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THANH THỦY, Mã số thuế: 0105442460, được thành lập ngày 05/08/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6B, tầng 5, Lô B, Tổ 50, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THANH TUYỀN

Mã số thuế: 1402147413

NGUYỄN THANH TUYỀN

Mã số thuế: 0316738957

NGUYỄN THANH TUYỀN

Mã số thuế: 0312168329

NGUYỄN THANH TUYỀN

Mã số thuế: 0310422308

NGUYỄN THANH TRƯỜNG

Mã số thuế: 8064034471

NGUYỄN THANH TRƯỜNG

Mã số thuế: 0316730034

NGUYỄN THANH TRƯỜNG

Mã số thuế: 0105522500

NGUYỄN THANH TRƯƠNG

Mã số thuế: 8123005482

NGUYỄN THANH TRÚC

Mã số thuế: 8120662497

NGUYỄN THANH TRÚC

Mã số thuế: 8093814331

NGUYỄN THANH TRÚC

Mã số thuế: 4100267526-758

NGUYỄN THANH TRÚC

Mã số thuế: 2001346371

NGUYỄN THANH TRÍ

Mã số thuế: 1602025927

NGUYỄN THANH TRÀ

Mã số thuế: 0700800308

NGUYỄN THANH TRÀ

Mã số thuế: 0401890021

NGUYỄN THANH TRUYỀN

Mã số thuế: 8628927217

NGUYỄN THANH TRUYỀN

Mã số thuế: 1300932340

NGUYỄN THANH TRUNG

Mã số thuế: 8086918812

NGUYỄN THANH TRUNG

Mã số thuế: 1401995883

NGUYỄN THANH TRUNG

Mã số thuế: 0316492157

NGUYỄN THANH TRUNG

Mã số thuế: 0311354883

NGUYỄN THANH TRIỆU

Mã số thuế: 0310222549

NGUYỄN THANH TRIỀU

Mã số thuế: 1201639503

NGUYỄN THANH TRANG

Mã số thuế: 2100600639

NGUYỄN THANH TOÁN

Mã số thuế: 0105091170

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 8526096524

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 8460438157

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 8116829055

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 8094899257

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 4500648364

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 4201918559

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 3702344335

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 0316591006

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 0316555544

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 0312098664

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 0306705536

NGUYỄN THANH TOÀN

Mã số thuế: 0107596811

NGUYỄN THANH TIÊN

Mã số thuế: 0316875569

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 8524986384

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 8171347197

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 8125680161

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 5901057233-001

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 0312786300

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 0109669007

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 0109292512

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 0107461490

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 0106891148

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 0106521605

NGUYỄN THANH THỦY

Mã số thuế: 0106268800

Tìm thông tin Doanh nghiệp