Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác4932
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
5Bốc xếp hàng hóa5224
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
7Bưu chính53100
8Chuyển phát53200
9Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán66120
10Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
11Sản xuất bao bì bằng gỗ16230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH FOCO VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIETNAM FOCO CO.,LTD), Mã số thuế: 0105431324, được thành lập ngày 02/08/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 24, ngõ 44 Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ LAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FONE HÀNG THANH

Mã số thuế: 0310494567

CÔNG TY TNHH FONDWATER

Mã số thuế: 0312421589

CÔNG TY TNHH FOMULA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107329414

CÔNG TY TNHH FOMICA PHARMA

Mã số thuế: 0107812808

CÔNG TY TNHH FOMEX

Mã số thuế: 0107455698

CÔNG TY TNHH FOLLOW ME

Mã số thuế: 4201696264

CÔNG TY TNHH FOLKSY

Mã số thuế: 0312074631

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

Mã số thuế: 0316474630

CÔNG TY TNHH FOLIX

Mã số thuế: 2400858389

CÔNG TY TNHH FOLIOT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702516175

CÔNG TY TNHH FOLIOT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702458854

CÔNG TY TNHH FOLIFE

Mã số thuế: 0313656223

CÔNG TY TNHH FOLIE

Mã số thuế: 0314547932

CÔNG TY TNHH FOLI GROUPS

Mã số thuế: 4201706963

CÔNG TY TNHH FOLACO KHAI MINH

Mã số thuế: 0311796313

CÔNG TY TNHH FOLA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108046257

CÔNG TY TNHH FOL-ATELIER

Mã số thuế: 0316542048

CÔNG TY TNHH FOKUS VISUAL

Mã số thuế: 0107639053

CÔNG TY TNHH FOIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311603723

CÔNG TY TNHH FOIS IT PRO

Mã số thuế: 0316912563

CÔNG TY TNHH FOINCO

Mã số thuế: 0107763565

CÔNG TY TNHH FOGREEN

Mã số thuế: 1001189751

CÔNG TY TNHH FOGOBE

Mã số thuế: 0316460317

CÔNG TY TNHH FOGIN

Mã số thuế: 3401131171

CÔNG TY TNHH FOGIFOCUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314492352

CÔNG TY TNHH FOG STUDIO

Mã số thuế: 0108717392

CÔNG TY TNHH FOEBE VN

Mã số thuế: 0314651316

CÔNG TY TNHH FODO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106809418

CÔNG TY TNHH FODATECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106969972

CÔNG TY TNHH FOC

Mã số thuế: 0314732558

CÔNG TY TNHH FOCUZ VIET NAM

Mã số thuế: 3702824934

CÔNG TY TNHH FOCUSGROUPGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108327258

CÔNG TY TNHH FOCUS VINA

Mã số thuế: 0108667141

CÔNG TY TNHH FOCUS TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0311443156

CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS

Mã số thuế: 0313427745

CÔNG TY TNHH FOCUS ONE

Mã số thuế: 0315416682

CÔNG TY TNHH FOCUS INTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314550124

CÔNG TY TNHH FOCUS HOLIDAYS

Mã số thuế: 4201873273

CÔNG TY TNHH FOCUS FURNITURE

Mã số thuế: 0401854760

CÔNG TY TNHH FOCUS FOODS

Mã số thuế: 0312227239

CÔNG TY TNHH FOCUS FASHION

Mã số thuế: 0316137924

CÔNG TY TNHH FOCUS CA

Mã số thuế: 0314521701

CÔNG TY TNHH FOCUS AGENCY

Mã số thuế: 5801443958

CÔNG TY TNHH FOCO

Mã số thuế: 0313941478

CÔNG TY TNHH FOCOS

Mã số thuế: 0313192282

CÔNG TY TNHH FOCOFA

Mã số thuế: 0314495748

Tìm thông tin Doanh nghiệp