Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá23960
3Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
4Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
5Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
7Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
8Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
9Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
10Cung ứng lao động tạm thời78200
11Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
12Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
14Hoàn thiện công trình xây dựng43300
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
18Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
19Thoát nước và xử lý nước thải3700
20Xây dựng nhà các loại41000
21Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
22Xây dựng công trình công ích42200
23Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
24Phá dỡ43110
25Chuẩn bị mặt bằng43120
26Lắp đặt hệ thống điện43210
27Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Bình Minh (Tên nước ngoài: BINH MINH URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COM), Mã số thuế: 0105424542, được thành lập ngày 27/07/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 44, ngõ 1295/11, đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thượng Bằng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp