Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Phá dỡ43110
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
14Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
15Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
16Cho thuê xe có động cơ7710
17Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
18Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
19In ấn18110
20Dịch vụ liên quan đến in18120
21Đại lý du lịch79110
22Điều hành tua du lịch79120
23Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI KHÁNH GIA (Tên nước ngoài: KHANH GIA MEDIA CO.,LTD), Mã số thuế: 0105360874, được thành lập ngày 15/06/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7, ngách 46/165 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HƯƠNG LAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIDIVI

Mã số thuế: 0314021152

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TICTAC

Mã số thuế: 3502325776

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TI TI

Mã số thuế: 0105781103

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỦY LAM

Mã số thuế: 0105188510

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THẬT

Mã số thuế: 0109530911

Tìm thông tin Doanh nghiệp