Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN KIỀU OANH, Mã số thuế: 0105354077, được thành lập ngày 09/06/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 69 Phú Viên, P. Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN LINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2601064393

NGUYỄN LINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109377445

NGUYỄN LINH PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 1602124607

NGUYỄN LINH NGỌC

Mã số thuế: 8399230679

NGUYỄN LINH MỸ TIÊN

Mã số thuế: 8027280609

NGUYỄN LINH HẢI

Mã số thuế: 0109629685

NGUYỄN LINH HOÀNG

Mã số thuế: 1402142253

NGUYỄN LINH HIẾU

Mã số thuế: 0109377075

NGUYỄN LINH CHI

Mã số thuế: 0316935761

NGUYỄN LINH CHI

Mã số thuế: 0109669938

NGUYỄN LINH CHI

Mã số thuế: 0109622030

NGUYỄN LINH BẰNG

Mã số thuế: 8445320584

NGUYỄN LINA

Mã số thuế: 6001690967

NGUYỄN LAN VY

Mã số thuế: 8067025073

NGUYỄN LAN THÁI

Mã số thuế: 0106476575

NGUYỄN LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 8104853536

NGUYỄN LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313440986

NGUYỄN LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0106087339

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 8316201130

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 0109668966

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 0104856998

NGUYỄN LAN BÌNH

Mã số thuế: 0105860965

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0311949030

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0108790674

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0105373471

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0104804083

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0104580796

NGUYỄN LAM

Mã số thuế: 0310788038

NGUYỄN LAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0402075407

NGUYỄN KỶ THẮNG

Mã số thuế: 8498707296

NGUYỄN KỲ THƯ

Mã số thuế: 8430519955

NGUYỄN KỲ HIỆP

Mã số thuế: 1801647873

NGUYỄN KỲ ANH

Mã số thuế: 0104871883

NGUYỄN KẾ TƯỜNG

Mã số thuế: 1801508291

NGUYỄN KẾ LƯU

Mã số thuế: 8162824206

NGUYỄN KẾ AN

Mã số thuế: 0316579175

NGUYỄN KÍNH SIÊU

Mã số thuế: 3301699394

NGUYỄN KIỂN PHI HÙNG

Mã số thuế: 8058002898

NGUYỄN KIỂM MỸ TRANG

Mã số thuế: 3603796605

NGUYỄN KIỀU TRƯƠNG THỊ ÁI NHÂN

Mã số thuế: 1201634110

NGUYỄN KIỀU TRINH

Mã số thuế: 6300277363

NGUYỄN KIỀU TRANG

Mã số thuế: 0109566322

NGUYỄN KIỀU TIÊN (KIỀU TIÊN)

Mã số thuế: 8419952481

NGUYỄN KIỀU THU ANH

Mã số thuế: 0310798565

NGUYỄN KIỀU PHẬN

Mã số thuế: 1702230447

NGUYỄN KIỀU PHÚ

Mã số thuế: 0311840964

NGUYỄN KIỀU OANH

Mã số thuế: 8555767801

NGUYỄN KIỀU OANH

Mã số thuế: 5300785559

NGUYỄN KIỀU OANH

Mã số thuế: 3702875061

Tìm thông tin Doanh nghiệp