Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình công ích42200
2Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
3Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
4Bán mô tô, xe máy4541
5Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
6Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
8Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
9Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHUNG HỢP PHÁT - CHI NHÁNH TUẤN QUỲNH, Mã số thuế: 0105024706-003, được thành lập ngày 06/09/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 161 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI HƯƠNG QUỲNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CTB

Mã số thuế: 0107519221

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CNM

Mã số thuế: 0107492523

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CM

Mã số thuế: 0108016710

Tìm thông tin Doanh nghiệp